Nyhetsarkiv


Visar nyheter 1 - 10 av 12. 
«Nyare 10 Äldre 10»

Nyhetsbrev
Publicerad 6 februari 2023

Nyhetsbrev
Publicerad 20 december 2022

Nyhetsbrev
Publicerad 22 juni 2022

Nyhetsbrev
Publicerad 4 mars 2021

Fokus på transporter!
Publicerad 1 mars 2021

Nyhetsbrev
Publicerad 22 december 2020

Nytt renhållningsuppdrag
Publicerad 15 december 2020

Nytt stort uppdrag i Dalarna
Publicerad 8 december 2020

Investering i kross och sikt
Publicerad 23 april 2018

Allmiljö i storaffär med Returpack AB

Publicerad 1 maj 2017

 

Allmiljö har tecknat ett stort avtal med Returpack i Norrköping, som främst är kända under varumärket Pantamera. Uppdraget omfattar kontinuerlig insamling av burkar och PET-flaskor från ett stort antal butiker i Västerbotten samt mellanlagring av pantmaterial från hela länet. 


-        -  det blir verkligen kul att inleda ett samarbete med Returpack, då pantsystemet symboliserar ett både enkelt och effektivt miljöarbete som används av en bred allmänhet. Affären har medfört att vi investerat i två nya komprimerande sopbilar och två stora lagerhallar, i Skellefteå och i Umeå, säger Stefan Johansson, VD för Allmiljö.


Uppdraget påbörjas den 1 maj, och sträcker sig över minst fem år. Returpack ställer höga krav på sina avtalspartners inom kvalitets-, service- och miljöarbete genom bland annat strikta krav på inställelsetider i butikerna och att fordonen till 100 procent drivs med det förnyelsebara bränslet HVO.


-       -  Det känns jätteroligt att Allmiljö, i konkurrens med flera rikstäckande kedjor, återigen visat sig vara den bästa och mest effektiva samarbetspartnern för ett av Sveriges största återvinningsföretag och mest kända varumärken. Att få bidra till både minskad nedskräpning i naturen och stor besparing av energi gör uppdraget oerhört stimulerande, säger Håkan Bergman, marknads- och försäljningschef på Allmiljö.


Den viktigaste anledningen till att vi har ett pantsystem är miljön. Det minskar både nedskräpningen och sparar värdefull energi. Aluminiumburkar kan exempelvis återvinnas till 100 % vilket i sin tur sparar 95 % energi jämfört med tillverkning från ny råvara. Till exempel motsvarar fem pantade burkar hela fyra timmars datoranvändning och två timmars standby-tid!


Returpacks uppgift är att få återvinningssystemet att fungera i alla led; sprida information om återvinningssystemet, hantera ersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar.