Nyhetsarkiv


Visar nyheter 11 - 12 av 12. 
«Nyare 10 Äldre 10»


Allmiljö stärker närvaron i Mellansverige!

Publicerad 7 mars 2023

 Allmiljö i Umeå AB har vunnit upphandlingen gällandeinsamling av kommunalt hushållsavfall i Katrineholm, Flen och Vingåkerskommuner!

 

De tre kommunerna är en del av Södermanlands län, och dettablir Allmiljös sydligaste uppdrag hittills!

 - detta avtal är ett viktigt och roligt steg för att ytterligare stärka våra positioner i Mellansverige, säger Håkan Bergman, affärsområdeschef för Slam & Renhållning på Allmiljö.

 

Uppdraget startar den 1 oktober i år och avtalet är värt ca65miljoner kronor över fyra år (inklusive eventuellt förlängningsår).

Planering och förberedelse för uppstart av uppdraget startaromgående, och kommer att drivas från Allmiljös platskontor i Västmanland.

 

Utöver lågt pris hade i denna offentliga upphandlingkvalité, genom kund- och referensbetyg, en ovanligt stor betydelse vidutvärderingen.

 

- extra kul är att Allmiljö var den enda entreprenör som landade i högsta möjliga poängintervall gällande kundnöjdhet, ett tecken på att alla våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb och alltid löser uppgiften, konstaterar Håkan Bergman.

 

Uppdragsgivare är Sörmland Vatten och Avfall, som har sitthuvudkontor i Katrineholm.