a
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Slam och spolning

Med större antal bilar hjälper vi dig att tömma din brunn och spola dina ledningar.

Andra tjänster

Renhållning

Referenscase

slam och spolning

Inom Allmiljö rullar många slambilar, för närvarande med utgångspunkt från Umeå och Skellefteå. Vi tömmer slambrunnar på uppdrag av kommunerna i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Umeå, Vindeln och Vännäs. Vi har också tillgång till ADR-godkända bilar som hanterar miljöfarligt slam och andra vätskor.

Vi utför slamtömning av slutna avloppstankar samt två- och trekammarbrunnar. Vi kan också ansvara för tömning av fett, mobila toaletter och högtrycksspolning av avlopp, ledningar och infiltrationer. Vi har även ett stort nätverk för att effektivt ta hand om tömning av till exempel oljeavskiljare och tvättrännor.

Våra kommunala slamuppdrag bedrivs genom vår underentreprenör och nära samarbetspartner Fredrik Hällgrens Åkeri.

Vill du bli en av oss? Se lediga tjänster

Har du frågor? Vi hjälper dig

Nedan kan du direkt kontakta ansvariga medarbetare inom slam och spolning.
Söker du någon annan kan du även se övriga via länken bredvid.

Håkan Bergman

Affärsområdeschef Slam & Renhållning

Thomas Moberg

Platschef Västerbotten

Peter Söderlund

Transportledare Slam & Renhållning