a
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Renhållning

Tagit hem upphandling av insamling av hushållsavfall, Skellefteå kommun

Vi har för tredje gången tagit hem upphandlingen av insamling av hushållsavfall åt Skellefteå kommun, kontraktet innebär upp till 7,5 år ytterligare i Skellefteå.
entreprenadtjänster

Kund

Skellefteå kommun

Tjänst

Renhållning

Projektår

2023

Det nya kontraktet innebär upp till 7,5 år ytterligare i Skellefteå

Vi har för tredje gången tagit hem upphandlingen av insamling av hushållsavfall åt Skellefteå kommun, kontraktet innebär upp till 7,5 år ytterligare i Skellefteå. Det nya avtalet påbörjades 2 oktober 2023.

Det är ett uppdrag som växer då insamling av fyrfackskärl införs om ca två år, vilket innebär att fordonsparken kommer att förnyas under avtalstiden.

– Det blir spännande, för det är första gången vi ska samla in avfall med fyrfackskärl, säger Stefan Johansson.

Om ett och ett halvt år ska nämligen Skellefteå kommun gå över till fyrfackskärl, vilket innebär att hushållen kan sortera allt avfall direkt i kärlet. Varje hushåll får två kärl med fyra fack vardera, vilket innebär att de enbart behöver åka på återvinningen om de exempelvis ska slänga en väldigt stor kartong eller farligt avfall.

– För hushållen blir det en utökad service och det underlättar verkligen sorteringen, säger Håkan Bergman, affärsområdeschef Slam & Renhållning.

I samband med fyrfacksinsamlingen behöver Allmiljö se över sin fordonspark. En stor del av fordonsflottan måste bytas ut eftersom fyrfackssystemet kräver helt andra påbyggnationer. Några av bilarna ska vara dubbelbemannade för att klara insamlingen.

– Det blir mer resurskrävande, helt enkelt. Uppdraget blir större för att antal fraktioner som ska tömmas ökar från dagens två till åtta. Det ena kärlet töms varannan vecka och det andra var fjärde, vi uppskattar att insamlingen ökar med ungefär 50 procent när fyrfacksinsamlingen påbörjas, säger Håkan Bergman.

Personalstyrkan ska utökas när fyrfacksinsamlingen börjar – men konkurrensen är stenhård.

– För oss är det otroligt viktigt att bygga en bra plattform tillsammans med skolor och utbildare i Skellefteå för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. På så vis kan vi säkra rekryteringen och kompetensen på lång sikt, säger Håkan Åström, transportledare för renhållningen i Skellefteå.

– På en marknad som Skellefteå kommer bredden i vår koncern till sin rätt. Det här är ett guldläge för oss och vi kommer att göra fortsatta satsningar i regionen redan 2024 där vi ser stora synergieffekter mellan våra affärsområden, säger Stefan Johansson.