a
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Koncernen

Kaj Johansson Gruppen består idag av 8 bolag varav våra driftsbolag Kaj Johanssons Åkeri AB och Allmiljö i Umeå AB är de största bolagen och våra varumärken utåt. Vårt huvudkontor finns i Vännäsby ca 20 km väster om Umeå.

Läs mer om vår koncern

Affärsidé

Historik

Webbshop

koncernen

Vår ambition är att öka tillväxten ytterligare genom att bredda koncernens verksamhet och utveckla nya produkter och tjänster. Syftet med expansionen är främst att utveckla nya attraktiva helhetslösningar som förenklar hanteringen och ger bättre totalekonomi för både befintliga och nya kunder. Allt i sann entreprenörsanda med lokal förankring och omsorg om människor och miljö.

Vår koncerns verksamhet är organiserad inom fem affärsområden Mark & Anläggning, Täkt & Maskin, Transport & Logistik, Slam & Renhållning samt Investeringar & Fastigheter. Vår verksamhet sträcker sig från Katrineholm i söder till Piteå i norr med våra ca 225 medarbetare och en omsättning på ca 500 mkr. Vår fordonspark består av ett drygt 100-tal lastbilar och drygt 50-talet anläggningsmaskiner.

Se vår koncernfilm för en större bild av vår verksamhet

Bolagsstruktur

Fler bolag i koncernen

Kaj Johansson Åkeri AB

Sedan starten 1960 har familjeföretaget, med Kaj Johansson som grundare och drivande kraft ständigt utvecklats. Det har funnits en stark vilja att vara företagare och entreprenör, och att alltid se möjligheter inom nya områden. Viljan att utvecklas och expandera finns i bolagets kultur sedan starten. Inom Kaj Johanssons Åkeri så bedrivs verksamheten inom 3 affärsområden Mark & AnläggningTäkt & Maskin samt Transport & Logisktik.

Wendenes AB

Kaj Johansson Gruppen äger tillsammans med Vännäs Fastigheter AB ett gemensamt fastighetsbolag med namnet Wendenes AB. Samarbetet har bedrivits sedan maj 2017 där avsikten är att bidra till att utveckla Vännäs kommuns näringsliv genom att erbjuda konkurrenskraftiga lokaler. Wendenes AB består av fyra kommersiella fastigheter om totalt cirka 5 000 kvm.

Umeå Makadam AB

Företaget har en bergtäkt (Krafshallsberget) söder om Umeå och bedriver försäljning av ett brett utbud av förädlade krossprodukter. Umeå Makadam AB ägs tillsammans med Umeå Entreprenad AB.

Har du frågor? Vi hjälper dig

Nedan kan du direkt kontakta ansvariga medarbetare om vår koncern.
Söker du någon annan kan du även se övriga via länken bredvid.

Stefan Johansson

VD

Per-Jonas Johansson

Vice VD, Affärsområdeschef Täkt & Maskin