a
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Integritetspolicy

För Allmiljö är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. 

Läs mer om vår koncern

Koncernen

Affärsidé

Historik

Cookies

Webbshop

Integritetspolicy

GDPR ger ytterligare och bättre skydd kring hur personuppgifter får användas. Nedan kan du se hur vi arbetar med det. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vill du bli en av oss? Se lediga tjänster

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Allmiljö i Umeå AB:s verksamhet är Allmiljö i Umeå AB (556556-9349, Kontaktvägen 7, 901 33 Umeå) personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

För dig som anställd: Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

För dig som kund: Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress, kontaktuppgifter och i vissa fall personnummer eller organisationsnummer. 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra framtida beställningar och för att uppfylla lagkrav.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system, orderhanteringssystem eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Maria Forssell. som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Har du frågor? Vi hjälper dig

Nedan kan du direkt kontakta ansvariga medarbetare om vår integritetspolicy.
Söker du någon annan kan du även se övriga via länken bredvid.

Maria Forssell

HR-chef

Stefan Johansson

VD

Veronica Lövgren

Hållbarhetsansvarig