a
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Certifikat och tillstånd

Vi har ett aktivt kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöarbete som genomsyrar alla delar i koncernen med fokus på nöjda kunder och att våra medarbetare ska känna sig delaktiga och trivas på jobbet.

Se våra certifikat

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Transport av avfall

Transport av farligt avfall

Fair Transport

certifikat och tillstånd

Vi arbetar långsiktigt och systematiskt inom ramen för vårt koncerngemensamma ledningssystem med verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar. Våra ISO-certifikat och vår anslutning till Fair Transport säkerställer vårt viktiga arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö genom oberoende granskning av externa revisorer.

Koncerncertifieringen innefattar all verksamhet i Kaj Johanssons Åkeri och Allmiljös verksamhet i Umeå. Allmiljös externa platskontor ingår inte i certifieringen, men de tillhör affärsområdet Slam & Renhållning vars centrala processer ingår i certifikaten och vi jobbar lika ambitiöst på alla våra orter för att upprätthålla och utveckla vårt arbete med fokus på kunder, medarbetare och ständig förbättring.

Vi har även tillstånd att transportera alla slag av icke-farligt och farligt avfall.

Vill du bli en av oss? Se lediga tjänster

Fair Transport, för hållbara transporter

Vi har skrivit på för Fair Transport som Sveriges Åkeriföretag driver för att uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Det vi har åtagit oss innebär ingen förändring mot idag utan det handlar om att vi kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Tanken med Fair Transport är att det ska underlätta för transportköpare att hitta åkerier som är ”schyssta” och förhoppningsvis få bort en del oseriösa aktörer.

Åtagandet innebär i korthet:

  • att köra trafiksäkert, enligt trafikregler och regler om kör- och vilotider
  • att köra klimatsmart, genom utbildning i sparsam körning och aktivt arbete för att minska bränsleförbrukningen
  • att vara en schysst arbetsgivare med trygga anställningar och att ha de tillstånd som krävs för vår verksamhet.

Vår landningsida på Fair Transport

Har du frågor? Vi hjälper dig

Nedan kan du direkt kontakta ansvariga medarbetare om våra certifikat och
tillstånd. Söker du någon annan kan du även se övriga via länken bredvid.

Veronica Lövgren

Hållbarhetsansvarig

Stefan Johansson

VD