a
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Arbetsmiljöpolicy

Vi vill skapa en arbetsmiljö som främjar varje medarbetares hälsa och där ingen ska skadas på arbetet, läs vår arbetsmiljöpolicy.

Läs mer om hållbarhet

Kvalitets- och miljöpolicy

Certifikat och tillstånd

arbetsmiljöpolicy

Kaj Johansson Gruppens vision är att vara en attraktiv partner på arbetsmarknaden och i affärslivet genom att skapa en arbetsmiljö som främjar varje medarbetares hälsa och där ingen ska skadas på arbetet.

Vi stöttar självklart Fair Transport, se våra certifikat

Hur vi gör

1

Anpassa arbetsförhållandena, så långt det är möjligt och rimligt, till varje medarbetares förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetsmiljölagstiftningen betraktas som en nedersta gräns för vilka krav vi ska uppfylla. 

2

Ständigt förbättra arbetsmiljön och främja god hälsa hos varje medarbetare och därmed skapa stimulans och trivsel. Detta förebygger arbetsskador och arbetssjukdomar och minskar arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Åtgärder som förbättrar arbetsmiljöprestanda ger positiva effekter både för den enskilda och för företaget. 

3

Våra chefer och ledare ska ha ett gott ledarskap och samarbete som grund för en arbetsmiljö som är säker, trivsam och utvecklande. Uppgiften att se till att arbetsmiljön är hälsofrämjande och säker kan vid behov delegeras från vd till chefer och arbetsledare under beaktande av de förutsättningar som gäller för en delegering.

4

Medarbetaren ska vara kunnig och motiverad för sina arbetsuppgifter och därmed aktivt bidra till en god arbetsmiljö. Det är varje medarbetares ansvar att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan att också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker som kan utgöra ett hot mot en god arbetsmiljö. Medarbetaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. 

5

Arbetsmiljöpolicyn finns tillgänglig för allmänheten, kunder, leverantörer och entreprenörer så att dessa kan få kunskap om vårt arbetsmiljöarbete.

Har du frågor? Vi hjälper dig

Nedan kan du direkt kontakta ansvariga medarbetare om vår arbetsmiljöpolicy.
Söker du någon annan kan du även se övriga via länken bredvid.

Veronica Lövgren

Hållbarhetsansvarig

Stefan Johansson

VD

Maria Forsell

HR-chef