a
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hållbarhet

Det handlar inte bara om att utföra uppdragen – utan hur man utför dem. Det tankesättet har alltid varit vår ledstjärna och gett oss nöjda kunder.

Läs mer om hållbarhet

Kvalitets- och miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Certifikat och tillstånd

entreprenadtjänster

För Kaj Johansson Gruppen är det viktigt att ta samhällsansvar och ligga i framkant vad gäller hållbarhet och lokal utveckling. Under nuvarande affärsplaneperiod till och med 2026 har vi valt ut ett antal fokusområden för vår verksamhetsutveckling där bland annat att vara en attraktiv arbetsgivare och hållbarhet ingår. Våra övergripande mål är viktiga förutsättningar för att utveckla bolaget i rätt riktning och skapa glädje och attraktivitet för våra medarbetare, målen utgår ifrån FNs globala mål i Agenda 2030.

Se hur vi stöttar Fair Transport och våra certifikat

Våra mål

Vi ska vara kundernas första val

Vårt mål är att vara ledande inom respektive marknadsområde och vara våra kunders första val på grund av vår höga kvalitet och service. Vi löser det! Vi följer årligen upp kundnöjdheten med en enkät.

Attraktiv arbetsgivare med stolta och trygga medarbetare

För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare med personlig framtoning, där människor trivs att arbeta. Jämställdhet, god hälsa och en trygg och säker arbetsmiljö för alla våra medarbetare är viktigt för oss. Vårt mål är att ha en hög medarbetarnöjdhet vilket följs upp årligen med en enkät.

Miljöarbete i framkant – ska drivas av höga ambitioner

Vi har aktivt och långsiktigt arbetat med bränslebesparing och minskning av våra CO2-utsläpp genom satsning på olika förnyelsebara bränslen, investeringar i en modern fordonspark samt eco-driving. Vi följer upp våra utsläpp och jobbar långsiktigt för att minska CO2-utsläpp räknat i kg/mil så att vi överträffar det nationella målet för transportsektorn om att minska 70 % till 2030 från år 2010. uppföljningsarbete har lett till medvetna chaufförer.

Har du frågor? Vi hjälper dig

Nedan kan du direkt kontakta ansvariga medarbetare inom hållbarhet.
Söker du någon annan kan du även se övriga via länken bredvid.

Veronica Lövgren

Hållbarhetsansvarig

Maria Forssell

HR-chef