a
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
december 21, 2023

Nyhetsbrev – God Jul, expansion i Skellefteå, Umeå hamns största fartyg

2023 har varit ett fortsatt skakigt år i omvärlden. Trots det har vi på Kaj Johansson Gruppen haft ett framgångsrikt år. Vi har fortsatt vår tillväxtresa med både befintliga och nya kunder, vi har utvidgat våra marknader.
entreprenadtjänster

Kaj Johansson Gruppen önskar god jul och gott nytt år

2023 har varit ett fortsatt skakigt år i omvärlden. Trots det har vi på Kaj Johansson Gruppen haft ett framgångsrikt år. Vi har fortsatt vår tillväxtresa med både befintliga och nya kunder, vi har utvidgat våra marknader bl.a. till Sörmland, där Allmiljö vunnit renhållningskontraktet i ex Katrineholm. Vi har under året tagit fram en ny framtidsriktad affärsplan med höga ambitioner och ser med stor tillförsikt framåt kommande år. Vi jobbar vidare med att stärka vårt arbetsgivarvarumärke, vi har utvecklat samarbetet med flera skolor för att stärka vår och branschens attraktionskraft för lättare kunna hitta ny kompetens och våra framtida medarbetare.

Vi fortsätter vår satsning och expansion i Skellefteå, med en ny bas av långsiktiga kontrakt ger det oss en bra grund för fortsatt utveckling där, vi har fått förnyat förtroende på bangården i Vännäs – där vi snöröjt i cirka 30 år – och stora nya avtal med Vakin. Bland mycket mer!

Vi vill tacka alla fantastiska medarbetare, kunder och samarbetspartners för ett otroligt år. Vi önskar er en härlig jul- och nyårshelg med nära och kära. Och så längtar vi till 2024 då vi får fortsätta alla våra spännande samarbeten.

Kajs och Allmiljö expanderar i Skellefteå

Skellefteå är en expansiv region där koncernen sedan många år bedriver verksamhet, Allmiljö har renhållningsbilar som kört åt Skellefteå kommun sedan 2011. I dag har Kajs också lastväxlare för främst avfallstransporter, tankbilar som kör åt Skelleftebränslen samt anläggningsmaskiner på exempelvis Northvolt. Kajs bedriver också anläggningsprojekt och rivningar i kommunen.

– Skellefteå är en väldigt expansiv marknad där vi vill utöka vår närvaro och vi har mycket spännande på gång, säger Stefan Johansson, vd Kaj Johansson Gruppen.

I Skellefteå har Kajs och Allmiljö ett eget platskontor med personalutrymmen och garage på Stålvägen i Hedensbyn. Nyligen landade man ett förnyat avtal med Skellefteå kommun avseende insamling av hushållsavfall.

– Det blir spännande, för det är första gången vi ska samla in avfall med fyrfackskärl, säger Stefan Johansson.

Om ett och ett halvt år ska nämligen Skellefteå kommun gå över till fyrfackskärl, vilket innebär att hushållen kan sortera allt avfall direkt i kärlet. Varje hushåll får två kärl med fyra fack vardera, vilket innebär att de enbart behöver åka på återvinningen om de exempelvis ska slänga en väldigt stor kartong eller farligt avfall.

– För hushållen blir det en utökad service och det underlättar verkligen sorteringen, säger Håkan Bergman, affärsområdeschef Slam & Renhållning.

I samband med fyrfacksinsamlingen behöver Allmiljö se över sin fordonspark. En stor del av fordonsflottan måste bytas ut eftersom fyrfackssystemet kräver helt andra påbyggnationer. Några av bilarna ska vara dubbelbemannade för att klara insamlingen.

– Det blir mer resurskrävande, helt enkelt. Uppdraget blir större för att antal fraktioner som ska tömmas ökar från dagens två till åtta. Det ena kärlet töms varannan vecka och det andra var fjärde, vi uppskattar att insamlingen ökar med ungefär 50 procent när fyrfacksinsamlingen påbörjas, säger Håkan Bergman.

Personalstyrkan ska utökas när fyrfacksinsamlingen börjar – men konkurrensen är stenhård.

– För oss är det otroligt viktigt att bygga en bra plattform tillsammans med skolor och utbildare i Skellefteå för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. På så vis kan vi säkra rekryteringen och kompetensen på lång sikt, säger Håkan Åström, transportledare för renhållningen i Skellefteå.

Under året har Kajs även fått ett förlängt avtal med Skelleftebränslen, arbetet på Northvolt fortsätter och avtalet kring renhållningen i kommunen rullar på.

– På en marknad som Skellefteå kommer bredden i vår koncern till sin rätt. Det här är ett guldläge för oss och vi kommer att göra fortsatta satsningar i regionen redan 2024 där vi ser stora synergieffekter mellan våra affärsområden, säger Stefan Johansson.

Flis fixade frakten till största fartyget som angjort Umeå hamn

Det största fraktfartyg som någonsin angjort Umeå Hamn har nyss lastats med pappersrullar (kraftliner) från SCA. Ansvariga för frakten mellan lagerhallarna och fartyget var Kaj Johanssons Åkeri.
– Vi har kört skytteltrafik med åtta lastbilar hela dagarna – ändå tog det flera veckor att lasta båten. Den är gigantisk, säger Johan Gunillasson, platschef för flistransporter på Kajs.

Den 1 december anlände fartyget Witold Pilecki till Umeå hamn. Det är 199 meter långt och 32 meter brett – och det största lastfartyget som någonsin angjort hamnen. Ombord finns fem lastrum med en total kapacitet på 75 000 kubikmeter och det finns plats för 26 besättningsmedlemmar boende ombord. Namnet fick fartyget efter en polsk hjälte från andra världskriget – Witold Pilecki, kavallerikapten för den polska armén.

Fartyget har lastats med pappersrullar från SCA Logistics och Kaj Johanssons fick uppdraget att frakta lasten från lagerhallarna till båten.

– Det har rullat på riktigt bra. Kunden är nöjd och det är det viktigaste, säger Johan Gunillasson.

Kajs har kört åtta lastbilar i skytteltrafik från 06 på morgonen till 19 på kvällen mellan lagret och båten. Totalt är det 20 500 ton som lastats, vilket motsvarar nästan 7 000 pappersrullar. Vid båten har hamnpersonal tagit över och lastat in frakten på fartyget.

– Trots vårt höga tempo har det tagit två veckor att lasta båten full. Enligt ursprungliga planen skulle det ta tre till fyra veckor så har vi i samarbete med kund lyckats överträffa förväntningarna. Vid ett sådant här maffigt – och unikt – specialuppdrag är det tur att vi har stor kompetens inom intensiva transporter när det gäller flis och virke, säger Johan Gunillasson.

I sin roll som platschef har han hjälp av två duktiga transportledare – Emma Norring och Pontus Önhult – som jobbar med den dagliga driften och logistiken. Därtill fanns två förmän på plats som skött snabba driftsförändringar med mera.

– Det har varit ett otroligt pussel att få in allt på båten. Det är olika längder på pappersrullarna och allt ska pusslas ihop så att det ryms så mycket som möjligt. Hur många bilar och rullar som skulle till respektive lastningsplats har varit en utmaning, säger Johan Gunillasson och skrattar.

Han menar att han kände en skräckblandad förtjusning när Kajs fick uppdraget. Dessa volymer har aldrig lastats på en båt i Umeå Hamn.

– Vi har fått ta vissa saker på halvvolley – det har varit bilanpassningar, vi har fått byta ekipage och förflytta personal för att få allt att flyta, men det har gått mycket bättre än vi trodde. Och det är tack vare vår fantastiska personal.

Fartyget avgick 15 december med slutdestinationen Humen i Kina, där pappersrullarna ska återanvändas som wellpappkartong.

Komplexa uppdrag för Mark & Anläggning

Mark & Anläggning på Kaj Johanssons Åkeri har fullt upp. Bland annat bygger man bort vandringshinder för vattenlevande djur, rycker in med kompetens hos Vakin samt gör det möjligt för Sävarborna att nyttja sin återvinningscentral även utanför ordinarie öppettider.

Mark & Anläggning uppgraderar just nu ÅVC i Sävar till en modernare anläggning – till det så kallade ÅVC+-systemet. Det betyder att boende i Sävar får möjligheten att besöka återvinningscentralen på egen hand, utanför ordinarie öppettider.

– Arbetena är komplexa och innefattar många olika delar och speciallösningar, som så ofta när man bygger om och ut något befintligt. Bland annat innefattar rivningen en hel del återbruk av material – både till detta projekt och till andra, säger Greger Hallnor, affärsområdeschef Mark & Anläggning.

Arbetet i Sävar består bland annat av rivning och demontering av byggnader, markarbeten för nya planer, utökning och höjning av ramp, VA-ledningar inklusive oljeavskiljare och fördröjningsmagasin, el och belysning, installation av övervakningskameror, byggnader och installation, stängsel och grindar. Den nya återvinningscentralen ska stå klar sommaren 2024.

Mark & Anläggning har även ett uppdrag åt Länsstyrelsen med att byta ut åtta trummor som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur till sju valvbågar och en balkbro. Något som ställer höga krav på planering och anpassningar mot befintliga förhållanden.

–  Förutom själva trumbytet krävs även åtgärder för hantering av vattenflöden samt åtgärder mot grumling med mera, säger Gregor Hallnor.

En trumma i Holmsund byttes ut till en valvbåge under vecka 50 och de andra, som ligger väster om Örträsk, planeras att påbörjas i januari 2024.

Affärsområdet hjälper även SCA med olika uppdrag vid behov.

– Där arbetar vi med det mesta – allt från mindre anpassningar till större ombyggnationer. Bland annat håller vi på med ett nytt sprinklersystem utvändigt i marken. Arbetet sker ofta i nära samarbete med SCA, projektörer och leverantörer för att det ska bli så bra som möjligt för kunden, säger Greger Hallnor.

Med Vakin har Kajs ett beredskaps- och serviceavtal, vilket innebär att man var sjunde vecka hyr ut två drifttekniker och en beredskapsledare till Vakins enhet för drift och underhåll av VA-ledningsnätet inom Umeå kommun.

– Det här är något nytt som vi inte riktigt har gjort tidigare, men vi går helt enkelt in och kompletterar med kompetent personal i Vakins egen organisation. Det infattar felavhjälpning utanför ordinarie arbetstid, vilket kan innebära att olika typer av arbeten dyker upp, till exempel akuta vattenläckor eller ledningsstopp. Beredskapsledaren hos oss tar emot felanmälan och hanterar den utifrån de riktlinjer som finns, säger Greger Hallnor.

Förutom själva beredskapen kan avtalet även innefatta beställningar av mindre underhållsarbeten, även under övriga tider.

Täkt & Maskin: Flera nya avtal - och ännu mer på gång

Blixtsnabbt jobb med en ny rörbro och nya snöröjningsuppdrag – det är mycket på gång hos Täkt & Maskin på Kaj Johanssons Åkeri.

– Vi ser fram emot många roliga uppdrag, säger Per-Jonas Johansson, vice vd och affärsområdeschef Täkt & Maskin.

Kajs har tagit hem två nya snöröjningsuppdrag – ett åt Vännäs Fastigheter och ett åt Strukton Rail.

– Åt Strukton handlar det om att snöröja järnvägsbangården i Vännäs. Det uppdraget har vi faktiskt haft i 30 år, fast med olika beställare, säger Per-Jonas Johansson och tillägger:

– Även om vi har haft uppdraget länge så är det nya upphandlingar med jämna mellanrum där man blir konkurrensutsatt – och det är ofta bra.

När det gäller avtalet med Vännäs Fastigheter avser uppdraget en hjullastare som ska skotta på deras fastigheter, så som lägenhetshus och skolor.

– På maskinsidan och anläggningssidan blir det ofta lite lugnare på vintern, men vi har ändå bra med uppdrag, säger Per-Jonas Johansson.

Nyligen har Kajs även hjälpt till vid bytet av en rörbro på väg 679, alltså en stor trumma som leder ett vattendrag under vägen. Detta på uppdrag av Flygges, som i sin tur vunnit Trafikverkets upphandling.

– Det var ett tajt jobb i och med att vägen måste stängas av under byggtiden. Vi klarade det på 14 dagar, vilket verkligen är snabbt. Så all heder till våra duktiga medarbetare, säger Per-Jonas Johansson.

I det projektet levererade Kajs grusmaterial och maskintjänster.

– Nu är vi peppade på att dra igång 2024. Vi har många spännande projekt på gång!

Årets medarbetare 2023, Mustaschkampen får årets julgåva!

För nionde året i rad har vi bett våra medarbetare nominera kollegor till Årets medarbetare. Som vanligt har vi fått in många fina nomineringar som alla skickas ut till de som nominerats i efterhand.

I hård konkurrens har vi utifrån nomineringarna bland våra fantastiska medarbetare utsett våra tre vinnare utifrån våra kärnvärden Personlig, Omtänksam och Modig. Pristagarna uppmärksammades i samband med julfest i Vännäsby.

Vinnare 2023 (från vänster till höger):

  • Årets omtänksamma medarbetare: Emma Norring, transportledare flis
  • Årets personliga medarbetare: Linnea Stenlund, grusbilschaufför
  • Årets modiga medarbetare: Kristoffer Andersson, grävmaskinist

Koncernen skänker 100 000 kr

Kaj Johansson Gruppen stöttar i år Mustaschkampens insamling i kampen mot Sveriges vanligaste cancerform prostatacancer, ett välgörande ändamål som våra medarbetare har valt.

Vi har bett våra medarbetare om förslag på mottagare av årets julgåva och sedan har vi hållit en intern omröstning utifrån förslagen. Mustaschkampen tog hem en jordskredsseger och vi kan därför stolt meddela att Kaj Johansson Åkeri och Allmiljö har skänkt 50 000 kr vardera till kampen mot prostatacancer – totalt 100 000 kr från koncernen!

Nytt avtal för renhållningen, fortsatt partner till Rally Sweden

I oktober startade vårt hittills sydligaste renhållningsuppdrag där vi i tre kommuner i Sörmland sköter insamling av kommunalt hushållsavfall. Kommunerna är Katrineholm, Flen, Vingåker. Uppdraget är värt ca 65 miljoner kronor över fyra år (inklusive eventuellt förlängningsår).

Även för 2024 är Kajs stolt partner till Rally Sweden som går av stapeln i Umeå-regionen 15-18 februari.

VM-tävlingen körs för tredje gången i Västerbotten och vi ser återigen fram emot en stor publikfest när världens bästa rallyförare gör upp på utmanande snö- och isvägar.