a
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Avfallshantering på ett
miljövänligt sätt

Allmiljö arbetar med transporter och insamling av avfall, vi hjälper
såväl kommuner som privatpersoner och företag. I dagsläget
bedriver vi verksamhet i ett 30-tal kommuner från norr till syd.

Senaste nyheterna

Våra senaste nyheter

Så hjälper vi dig

Kundanpassade tjänster med inriktning på hög kvalitet och service
med minsta möjliga miljöpåverkan och på ett trafiksäkert sätt.

renhållning

Renhållning

Allmiljö samlar in kommunalt hushållsavfall i 27 kommuner. Vi tömmer kärl, containrar och underjordsbehållare med moderna och miljöklassade fordon.

slam och spolning

Slam och spolning

Vi tömmer din brunn och spolar dina ledningar. Vi utför idag slamtömning av enskilda brunnar och tankar på uppdrag av sju kommuner.

avfallshantering

Karriär

Våra medarbetare
löser det personligen

Vi har medarbetare i stora delar av vårat långa Sverige,
vi växer och söker ofta nya kollegor till de orter vi är verksamma.

Hållbarhet

Allmiljö och vår omvärld

Det handlar inte bara om att utföra uppdragen – utan hur man utför dem.
Det tankesätt har alltid varit vår ledstjärna och gett oss nöjda kunder.

Våra senaste projekt

Vi har skapat både stora och små projekt genom åren.
Är du intresserad kan du kika på en del nedan.

27

Kommuner vi verkar i

25+

År av erfarenhet

90+

Medarbetare