Företags ÅVC
För att vara ett komplett renhållnings-
företag har vi också en egen modern återvinningsanläggning: Magneten.
Slam och spolning
Vi tömmer din brunn och spolar dina ledningar. Vi tar även hand om t.ex. tvättrännor och oljeavskiljare.
Gilla oss på Facebook
Små och stora nyheter från vår vardag hittar du på våra FB-sida.
Gilla den! 
Renhållning
Allmiljö samlar in hushållsavfall i många kommuner. Vi tömmer kärl med moderna och miljöklassade fordon.
Containrar
Vi hyr ut containrar, kärl samt typgodkända behållare för farligt avfall. Vi levererar och hämtar när du vill.
Kontakta oss
Har ni några frågor om Allmiljö eller de tjänster som vi tillhandahåller är ni varmt välkomna att höra av er till oss.
Allmiljö har vunniten ny stor upphandling gällande insamling av hushållsavfall. Avtalet gäller förhela åtta kommuner i Västmanland; Arboga, Fagersta... Läs mer »
Allmiljöhar tecknat ett stort avtal med Returpack i Norrköping, som främst är kändaunder varumärket Pantamera. Uppdraget omfattar kontinuerlig insamli... Läs mer »
Allmiljö har tecknat ytterligare ett stort avtal, denna gångmed Sveprol Bio Production AB gällande insamling och mellanlagring avfettavfall i Väster... Läs mer »