Nyhetsarkiv


Visar nyheter 1 - 10 av 49. 
«Nyare 10 Äldre 10»
Nyhetsbrev
Publicerad 4 mars 2021

Fokus på transporter!
Publicerad 1 mars 2021

Nyhetsbrev
Publicerad 22 december 2020

Nytt renhållningsuppdrag
Publicerad 15 december 2020

Nytt stort uppdrag i Dalarna
Publicerad 8 december 2020

Investering i kross och sikt
Publicerad 23 april 2018

Ny faktureringsadress
Publicerad 26 februari 2018
Stort slamavtal till Allmiljö

Publicerad 24 juni 2014Allmiljö har tecknat ett nytt stort avtal gällande tömning av slambrunnar i Umeå-, Vännäs-, Vindelns-, Nordmalings- och Bjurholms kommuner.


- i upphandlingen har vi ställt höga krav på fordonens miljöklassning, modern avvattnande teknik och ett bra arbetsmiljöarbete genom bl.a. dubbelbemanning, något som Allmiljö svarade upp emot på det mest prisvärda sättet, säger Jan-Olof Åström, utvecklingsingenjör på Umeva AB.


Avtalet träder i kraft 1/1 2015 och är värt drygt 40 miljoner kronor, fördelat på sju år inklusive optionsår.


- med detta uppdrag som bas stärker vi ytterligare vår position på marknaden för slam- och spolbilstjänster och som det ledande avfallsföretaget i Umeåregionen, säger Håkan Bergman, marknads- och försäljningschef på Allmiljö AB. 


De senaste åren har Allmiljö utfört slamtömningen i tre av de nu ingående kommunerna; Umeå, Vännäs och Bjurholm. Avtalet omfattar slam från slamavskiljare, slutna tankar, mobila toaletter och små reningsverk.