Nyhetsarkiv


Visar nyheter 1 - 10 av 49. 
«Nyare 10 Äldre 10»
Nyhetsbrev
Publicerad 4 mars 2021

Fokus på transporter!
Publicerad 1 mars 2021

Nyhetsbrev
Publicerad 22 december 2020

Nytt renhållningsuppdrag
Publicerad 15 december 2020

Nytt stort uppdrag i Dalarna
Publicerad 8 december 2020

Investering i kross och sikt
Publicerad 23 april 2018

Ny faktureringsadress
Publicerad 26 februari 2018
Containrar och avfallstjänster för Umeå kommun & Bostaden

Publicerad 30 april 2013


Allmiljö har tagit hem ytterligare en stororder beträffande containrar och verksamhetsavfall i Umeå. Affären innebär bland annat att samtliga containrar hos Umeå kommun hyrs och transporteras av Allmiljö, som även omhändertar avfallet. Avtalet omfattar även AB Bostaden, det kommunala allmännyttiga bostadsföretaget, som äger och förvaltar cirka 15 000 lägenheter. 

- att avtalet utöver containertjänsterna även innefattar direktavlämning av avfall på vår återvinningscentral för företagskunder, Magneten på Västerslätt, samt hämtning och omhändertagande av farligt avfall från kommunens olika fastigheter gör att vi kan erbjuda riktigt bra och effektiva totallösningar för kunden, säger Håkan Bergman, marknads- och försäljningschef på Allmiljö.

Förutom konkurrenskraftiga priser ställdes vid upphandlingen höga krav på entreprenörens kvalitets- och miljöarbete samt på en hög servicenivå.

- det känns roligt att miljö- och kvalitetsarbetet premieras, och framförallt att vår organisation hela tiden ges nya förtroenden när det gäller hög tillgänglighet och snabba leveranstider, säger Patrik Höber, VD på Allmiljö.

Avtalstiden är på upp till fyra år, en intressant period med tanke på allt som händer inför och under Umeå kommuns värdskap som Europas Kulturhuvudstad 2014.

- det faktum att Umeå stad växer och att det byggs och renoveras mycket gör naturligtvis avtalet med kommunen ännu mer intressant och utvecklingsbart, avslutar Håkan Bergman.