Nyhetsarkiv


Visar nyheter 1 - 10 av 49. 
«Nyare 10 Äldre 10»
Nyhetsbrev
Publicerad 4 mars 2021

Fokus på transporter!
Publicerad 1 mars 2021

Nyhetsbrev
Publicerad 22 december 2020

Nytt renhållningsuppdrag
Publicerad 15 december 2020

Nytt stort uppdrag i Dalarna
Publicerad 8 december 2020

Investering i kross och sikt
Publicerad 23 april 2018

Ny faktureringsadress
Publicerad 26 februari 2018
Nytt prestigeuppdrag inom Farligt avfall

Publicerad 28 mars 2013


Allmiljö har tecknat avtal med Umeå Universitet för emottagande, transport och slutbehandling av farligt avfall.

Uppdraget innebär att Allmiljö bemannar Kemiska säkerhetshuset, där de olika institutionerna inom Umeå Universitet lämnar in sitt farliga avfall. Allmiljö har därefter ansvaret för att klassificera, sortera, emballera och transportera de olika avfallsslagen, främst kemikalier, på ett korrekt och miljösäkert sätt för återvinning eller slutlig destruktion.


-         Vi har vuxit mycket inom farligt avfall det senaste året och denna affär ser vi som ytterligare ett kvitto på att vår satsning inom det affärsområdet är rätt. Det finns få andra uppdrag i regionen som kräver sådan specialistkompetens inom just farligt av fall, säger Håkan Bergman, marknads- och försäljningschef på Allmiljö


På Kemiska säkerhetshuset hanteras framförallt en stor mängd av olika lösningsmedel och småkemikalier men även spillolja, färg, scint-burkar, framkallningsvätskor mm. Avtalet sträcker sig över tre år, med möjlighet till ett års förlängning.