Nyhetsarkiv


Visar nyheter 1 - 10 av 49. 
«Nyare 10 Äldre 10»
Nyhetsbrev
Publicerad 4 mars 2021

Fokus på transporter!
Publicerad 1 mars 2021

Nyhetsbrev
Publicerad 22 december 2020

Nytt renhållningsuppdrag
Publicerad 15 december 2020

Nytt stort uppdrag i Dalarna
Publicerad 8 december 2020

Investering i kross och sikt
Publicerad 23 april 2018

Ny faktureringsadress
Publicerad 26 februari 2018
Vi löser avfallshanteringen på Holmön

Publicerad 11 februari 2013Allmiljö har tecknat avtal med Umeva för hanteringen av avfall på Holmön.

Holmön har ingen fast förbindelse med fastlandet, men färja och kollektiv skotertrafik löser de flesta transportbehoven. Allmiljö ansvarar för insamlingen av hushållsavfall, slamtömning samt bemanning av en återvinningsgård för grovavfall. På Holmön utsorteras även matavfall, som komposteras i en kompostmaskin.