Nyhetsarkiv


Visar nyheter 1 - 10 av 41. 
«Nyare 10 Äldre 10»


Nytt stort uppdrag i Dalarna
Publicerad 10 juni 2016

Ny storaffär, nu i Skellefteå!
Publicerad 22 mars 2016

Förnyat förtroende i Sollefteå
Publicerad 21 mars 2016

Nu kör vi 100 % fossilfritt!
Publicerad 4 mars 2016

Ny återvinningscentral i Nordmaling
Publicerad 29 februari 2016

Containrar till Arjeplog
Publicerad 13 februari 2016

Allmiljö startar ÅVC i Nordmaling
Publicerad 28 juni 2015

Nu touchar vi polcirkeln!
Publicerad 10 juni 2015

Allmiljö i storaffär med Returpack AB

Publicerad 1 maj 2017

 

Allmiljöhar tecknat ett stort avtal med Returpack i Norrköping, som främst är kändaunder varumärket Pantamera. Uppdraget omfattar kontinuerlig insamling av burkaroch PET-flaskor från ett stort antal butiker i Västerbotten samt mellanlagringav pantmaterial från hela länet. 


-        - det blir verkligen kul att inleda ett samarbetemed Returpack, då pantsystemet symboliserar ett både enkelt och effektivtmiljöarbete som används av en bred allmänhet. Affären har medfört att viinvesterat i två nya komprimerande sopbilar och två stora lagerhallar, iSkellefteå och i Umeå, säger Stefan Johansson, VD för Allmiljö.


Uppdraget påbörjas den 1 maj, och sträcker sig över minstfem år. Returpack ställer höga krav på sina avtalspartners inom kvalitets-,service- och miljöarbete genom bland annat strikta krav på inställelsetider ibutikerna och att fordonen till 100 procent drivs med det förnyelsebarabränslet HVO.


-       - Det känns jätteroligt att Allmiljö, i konkurrensmed flera rikstäckande kedjor, återigen visat sig vara den bästa och mesteffektiva samarbetspartnern för ett av Sveriges största återvinningsföretag ochmest kända varumärken. Att få bidra till både minskad nedskräpning i naturenoch stor besparing av energi gör uppdraget oerhört stimulerande, säger HåkanBergman, marknads- och försäljningschef på Allmiljö.


Den viktigaste anledningen till att vi har ett pantsystem ärmiljön. Det minskar både nedskräpningen och sparar värdefull energi. Aluminiumburkarkan exempelvis återvinnas till 100 % vilket i sin tur sparar 95 % energijämfört med tillverkning från ny råvara. Till exempel motsvarar fem pantadeburkar hela fyra timmars datoranvändning och två timmars standby-tid!


Returpacks uppgift är att få återvinningssystemet attfungera i alla led; sprida information om återvinningssystemet, hanteraersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar.